Upravitelj internetske stranice: Nova splet d.o.o.
Nova splet d.o.o.
Slavonska avenija 26/1
10 000 Zagreb

Telefon: 01/6064555
Faks: 01/6064556
E-mail: info@novasplet.hr
IBAN: HR6823600001101277006
OIB: 65670165979
Vrsta poreznog obveznika: R1
Matični broj: 3804755
Matični broj subjekta: 080110875
Registracija: Trgovačku sud u Zagrebu, Tt - 97/8914-6
Temeljni kapital: 68.000,00 Kn, uplaćen u cijelosti

Članovi Uprave: Tamara Balen i Mario Čukman
Direktori: Tamara Balen i Mario Čukman

NOVA SPLET d.o.o. za trgovinu i usluge, Slavonska avenija 26/1, 10 000 Zagreb, Tel.: 00385 (0)1 6064 555, Fax: 00385 (0)1 6064 556, e-mail: info@novasplet.hr, OIB: 65670165979, MB: 3804755, MBS: 080110875, IBAN: HR6823600001101277006, SWIFT: ZABAHR2X, Registracija: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-14/21170-6, Temeljni kapital u visini 68.000,00 Kn uplaćen u cijelosti, Banka: Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10 000 Zagreb, Članovi Uprave: T. Balen, M. Čukman.