Filtriranje proizvoda

 
 
 

Banneri ili beneri, reklame ili transparenti, okviri velikih formata, služe za apliciranje poruke u tekstu ili slici, u primjerenoj tehnici otiska ili apliciranja, za komuniciranje poruke na javnim ili zatvorenim prostorima.